เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ)

      

 เชื้อบิวเวอร์เรีย 
  การใช้เชื้อราเขียวแมตตาไรเซี่ยม
 ตัวห้ำ
  แปรรูปมะขามหวาน
  วิธีการเก็บตัวอย่างดิน